Tidernas Jul

En tidsresa till början av 1900-talet i femton delar – en för varje skoldag i december 2021

Tidernas jul är en lärorik och lekfull julkalender om våra jultraditioners ursprung och livet på landsbygden i början av 1900-talet. I 15 avsnitt får eleverna tillsammans med familjerna Berg och Holm bege sig på en unik tidsresa och ta del av vårt finlandssvenska kulturarv på ett roligt sätt. Julkalendern innehåller tecken som stöd och bidrar till att göra barnkultur mer tillgängligt.

Ta chansen att göra något roligt tillsammans med eleverna i december. Till julkalendern Tidernas jul hör också ett pedagogiskt material med fokus på reflektion, samarbete och fantasi. Materialet innehåller roliga uppgifter att göra i klassen i anslutning med avsnitten.

Gratis för alla skolor

Julkalendern Tidernas jul är skapad av Dialog -ett dramapedagogiskt resurscenter i samarbete med Luckan och BARK Barnkulturnätverket i Österbotten. Kalendern får fritt användas av alla årskurser 1–6 i hela Finland.

Dialog jobbar mångsidigt med dramapedagogik med barn, unga och vuxna i hela Svenskfinland. Att levandegöra historia och kulturarv genom dramatiserade guidningar hör till Dialogs specialkompetenser.
Sedan 2020 har Dialog ett tillgänglighetsperspektiv på verksamheten och värnar om att skapa fler tillgängliga dramapedagogiska upplevelser och produkter på svenska i Finland.

Anmäl ditt intresse

Allt du behöver göra för att få Tidernas Jul samt det pedagogiska materialet till er skola är att anmäla ert intresse i formuläret.  Allting är kostnadsfritt.