Förening & fritid

Vi på Dialog jobbar gärna med eller för olika föreningar och organisationer genom samarbeten, projekt och workshoppar. Ett dramapedagogiskt perspektiv öppnar upp många möjligheter att nå målgrupper på ett djupare plan. Är ni intresserade av att diskutera utveckling, möjligheter eller bolla idéer ur ett dramapedagogiskt perspektiv är Dialog samarbetspartnern för er!

Samarbeten

Dialog har många års erfarenheter av samarbeten med olika aktörer i samhället. Inom ett samarbete erbjuder vi ett dramapedagogiskt perspektiv och kan hjälpa till med planering, koordinering, rekrytering och verkställande av samarbetet.

Projekt

Dialog jobbar gärna projektinriktat och erbjuder allt från evenemangsplanering och färdiga föreställningar till utvecklande av undervisningshelheter. Inom ett projekt planerar, koordinerar och verkställer vi utifrån era önskemål.

Exempel
Dialog har specialiserat sig på att utveckla dramatiserade guidningar som en metod för att levandegöra historia och bevara vårt finlandssvenska kulturarv. En dramatiserad guidning bakar in fakta i teatraliska inslag och bjuder in publiken att följa med och vara delaktiga i berättelsen utan att själva stiga in i roll. På Dialog kan vi hjälpa till med att utarbeta dramatiserade guidningar baserade på olika berättelser, karaktärer eller seder och bruk utifrån just era behov.

Workshoppar och fortbildning

Dramapedagogik är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform som bygger på lustfyllt lärande och där lärandeprocessen är viktigare än resultatet.
Precis som vi erbjuder skol- och företagsvärlden olika workshoppar riktar vi oss också till föreningar och organisationer. Våra workshoppar fokuserar på samarbete och kommunikation, gruppsammanhållning och kreativitet samt fantasi och uttryck. Vi kan också skräddarsy workshoppar utifrån era behov.

Dialog erbjuder också fortbildning för aktiva aktörer inom olika föreningar och organisationer. Vi fortbildar inom dramapedagogik som arbetsmetod, inkluderande dramapedagogik och scennärvaro.

Hör av dig!

För mer info och beställning av våra tjänster vänligen kontakta oss, så berättar vi mera!

dramadialog@gmail.com