Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter

Dialog för samman dramapedagogiska resurser och fungerar som ett kompetenscenter som utvecklar och erbjuder mångsidig dramapedagogisk verksamhet.

JBQ_9795-Edit