Om oss

Dialogs verksamhet

Dialog är ett dramapedagogiskt resurscenter stationerat i Vasa och verksamt i hela Svenskfinland. Vi erbjuder och utvecklar dramapedagogisk upplevelse- och erfarenhetsbaserad verksamhet som riktar sig till människor i alla åldrar.

I Dialogs verksamhet ligger dramapedagogiken som främsta grund. Drama är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform som bygger på lustfyllt lärande och där lärandeprocessen är viktigare än resultatet. Liksom bildkonst, musik och dans är drama en estetisk uttrycksform. Ett estetiskt förhållningssätt ökar våra möjligheter att urskilja, tolka och ta ställning till nya intryck. Det ger oss möjlighet att lära oss mer om våra egna och varandras tankar, känslor och upplevelser. I arbetet med dramaövningar, improvisationer, rollspel och teater utvecklas individens emotionella, kommunikativa, estetiska och kognitiva kompetens.

Hör av dig, så berättar vi mer om våra tjänster!

Vi som jobbar på Dialog

Anna Moberg
Dramapedagog med specialyrkeslärarbehörighet

Inom Dialog jobbar jag med att hålla workshoppar och utveckla verksamheten. Mina specialområden är barnperspektiv och konceptutveckling. Jag går igång på utmaningar och lösningar och älskar att kläcka idéer.

Jenny Holm
Dramapedagog och kulturproducent

Jag har jobbat med Dialogs verksamhet och suttit i styrelsen sedan 2014. Mitt specialområde har blivit dramatiserade sagostunder och jag håller även workshops och deltar kontinuerligt i framtidsvisioneringen för föreningen. Jag brinner för att se människor utvecklas av kreativa processer.

Lotta Ventus
Dramapedagog med yrkeslärarbehörighet

Inom Dialog jobbar jag med att hålla workshoppar och upprätthålla den dagliga verksamheten. Mina specialområden är planering och koordinering. Jag brinner för samarbeten och nya projekt.

Styrelse  

Sandra Sundvik, ordförande
Anna Moberg, sekreterare
Jenny Holm, kassör
Sarah Bergkulla, viceordförande
Julia Johansson, styrelsemedlem
Lotta Ventus, styrelsemedlem

Hör av dig!

För mer info och beställning av våra tjänster vänligen kontakta oss, så berättar vi mera!

dramadialog@gmail.com