Företag & arbetsplatser

Dialogs erfarna dramapedagoger tränar spontanitet, kroppsspråk och samarbete. Genom dramapedagogiska övningar kan vi stärka arbetsgemenskapen och öva våra sociala kunskaper. Workshopparnas mängd och längd kan vi bestämma tillsammans utifrån era behov.

Teambuilding

Rekreationsdagar
Upplev en kravlös, kreativ och rolig dag med arbetsgänget! Dialog är ett nyskapande och fräscht alternativ för strategi och rekreationsdagar. Dramapedagogik är en utmärkt metod för att utveckla arbetsgemenskapen. Vi kan med fördel vara utomhus och på så sätt även involvera naturen i det kreativa arbetet.

Återskapa vi-känslan
Flera månaders distansarbete påverkar ett team i allra högsta grad. Genom dramapedagogiska övningar kan man på ett lättsamt sätt hitta tillbaka till arbetsgemenskapen. Ta del av en workshop som ger möjligheten att upptäcka nya sidor hos dig själv och dina kollegor samtidigt som det stärker er som team.

Kommunikation

Kundbemötande
Via dramapedagogiska metoder kan vi förstora och tydliggöra olika kundsituationer och på så sätt få insikt och övning hur vi fungerar och agerar i grupp.

Kroppsspråk
Att vårt kroppsspråk säger mer än våra ord är de flesta medvetna om idag. Ändå är vi ouppmärksamma och omedvetna om vilka signaler vi skickar ut. Ett avslappnat och organiskt kroppsspråk börjar vid en god kroppsmedvetenhet. Genom olika övningar kan man träna på, inse vikten av och framförallt bli du med det egna kroppsuttrycket.

Skärmkompetens
Mumlanden, flackande blickar och bortvända ansikten hör inte hemma i digitala möten. Slipa dina digitala kommunikationsfärdigheter tillsammans med Dialog. Vi olika övningar fokuserar vi på att ha roligt samtidigt som vi tränar på att uttrycka oss tydligt och engagerat. Workshoppen utförs via distans.

Hör av dig!

För mer info och beställning av våra tjänster vänligen kontakta oss, så berättar vi mera!

dramadialog@gmail.com