Kultur i skolan

Tillsammans i 10 veckor

10 x 45 min i 10 veckor
Workshopen riktar sig till årskurs 1-2 men kan anpassas till alla åldrar

Målsättningen är att förbättra sammanhållningen i gruppen genom att utveckla elevernas förmågor i kommunikation och samarbete såväl individuellt som i grupp. Genom lek och olika dramaövningar får eleverna praktiskt öva sig på att kommunicera och samarbeta och skapar på så vis en starkare gemenskap. Syftet är att skapa en längre kontinuitet i det dramapedagogiska samarbetet. Dramapedagogerna besöker klasserna en gång i veckan (45 min) i 10 veckors tid. Mellan gångerna kan klassen också på egen hand utföra de olika övningarna.

Vem: Lotta & Anna
Pris: 
500 € (Tips, kan finansieras med Kultur i skolan stipendium)
Övrigt: Rese- och eventuella logikostnader tillkommer.

Boka nu!

 

Skapa

10 x 45 min
Workshopen riktar sig till årskurs 3-4

Workshopen ger eleverna verktygen att utveckla det muntliga berättandet. Hur skapar man en intressant historia och hur får man intresserade lyssnare. Genom konkreta och kreativa övningar handleds eleverna till hur man kan skapa och berätta historier på olika sätt. Tyngdpunkten ligger på det kollektiva och det kreativa berättandet.

Vem: Lotta & Anna
Pris: 
500 € (Tips, kan finansieras med Kultur i skolan stipendium)
Övrigt: Rese- och eventuella logikostnader tillkommer.

Boka nu!

 

Lita och lek tillsammans

10 x 45 min
Workshopen riktar sig till årskurs 1-6

Målsättningen med denna workshop är att förbättra samarbetet i gruppen genom roliga och utvecklande övningar. Workshopen motsvarar Tillsammans i 10 veckor men hålls under en intensivare period. I workshopen arbetar vi bland annat med tillits-, koncentrations- och samarbetsövningar. Vi tränar också på att kreativt bejaka varandras ideér.

Vem: Lotta & Anna
Pris: 
500 € (Tips, kan finansieras med Kultur i skolan stipendium)
Övrigt: Rese- och eventuella logikostnader tillkommer.

Boka nu!

 

Skapa skriva spela

10 x 45 min
Workshopen riktar sig till årskurs 3-6

Behöver ni hjälp med att skapa en föreställning t.ex. till jul- eller vårfest? Tillsammans med eleverna skapar vi en ca. 15 minuters föreställning utifrån deras egna ideér. Materialet skapas genom diskussion och improvisation med gruppen. Vi sammanställer manus och repeterar med gruppen.

Vem: Lotta & Anna
Pris: 
500 € (Tips, kan finansieras med Kultur i skolan stipendium)
Övrigt: Rese- och eventuella logikostnader tillkommer.

Boka nu!

 

Workshop i Akrobatik/Cirkus

10 x 45 min
Workshopen kan anpassas till alla årskurser

Vi erbjuder olika workshoppar i akrobatik och cirkus. Genom att arbeta fysiskt utvecklas elevernas kroppsmedvetenhet, kommunikation och koncentration. Workshopen erbjuder träning i akrobatiska grundrörelser, jonglering och parakrobatik, (pyramider).

Vem: Lotta & Anna
Pris: 
500 € (Tips, kan finansieras med Kultur i skolan stipendium)
Övrigt: Rese- och eventuella logikostnader tillkommer.

Boka nu!

 

Våga lita och luta

10 x 45 min
workshopen riktar sig till årskurs 5-6

Målsättningen med workshopen är att lära eleverna olika par akrobatiska rörelser och pyramider, genom att fokusera på såväl kroppsmedvetenhet som kommunikation och samarbete. Vi jobbar lugnt och metodiskt i par och grupp med rörelserna/övningarna. Eleverna lär sig att ta ansvar för sig själva och varandra genom att lyssna, lita och samarbeta.

Vem: Lotta & Anna
Pris: 
500 € (Tips, kan finansieras med Kultur i skolan stipendium)
Övrigt: Rese- och eventuella logikostnader tillkommer.

 

Samarbete och gruppdynamik

10 x 45 min
workshopen riktar sig till årskurs 7

Att börja åk 7 är spännande och nervöst och det gäller att från början hitta sin roll i gruppen. Att få till en bra dynamik och vi-känsla i en grupp är viktigt för att alla ska trivas och för att gruppen ska må bra och prestera väl. Att hitta en vi-anda direkt från början skapar bättre förutsättningar för att gruppen ska må bra på lång sikt. 

Dialog erbjuder en workshop som genom dramapedagogiska övningar och lekar kan bidra till att skapa en god stämning i gruppen. Workshopen behandlar samarbete, laganda, empati och förståelse för andra.

Vem: Jenny
Pris: 500 € (Tips, kan finansieras med Kultur i skolan stipendium)
Övrigt: Rese- och eventuella logikostnader tillkommer.

Boka nu!